0
  • ดนตรีไทย
  • วงเครื่องสายปี่ชวา
  • พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย
  • ตะโพนมอญ
  • ซอสามสาย
  • วันวิสาขบูชา
Online: 2 user(s)
เครื่องดีด
หมวด เครื่องดีด (43 รายการ)
Date: 19-05-2018 Views: 67
พิณเบสไฟฟ้า Phin Electric Bass Wood 115cm.
Code : 55SAMPNPF002
Weight : 0
Size :
฿12,500.-
Add to cart

เครื่องดีด
จะเข้ขนุนสีเงา+ไม้ดีด JaKa Jackfruitwood gloss 135cm.
จะเข้ขนุนสีเงา+ไม้ดีด JaKa Jackfruitwood gloss 135cm.
Code : 55SAMJTJK003
฿11,000.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
จะเข้ขนุนสีเหลือง+ไม้ดีด JaKa Jackfruitwood 135cm.
จะเข้ขนุนสีเหลือง+ไม้ดีด JaKa Jackfruitwood 135cm.
Code : 55SAMJTJK004
฿14,000.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
จะเข้ขนุนสีด้าน+ไม้ดีด JaKa Jackfruitwood Matte 135cm.
จะเข้ขนุนสีด้าน+ไม้ดีด JaKa Jackfruitwood Matte 135cm.
Code : 55SAMJTJT001
฿12,500.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
จะเข้ขนุนเรซิ่น+ไม้ดีด JaKa Jackfruitwood Resin 135cm.
จะเข้ขนุนเรซิ่น+ไม้ดีด JaKa Jackfruitwood Resin 135cm.
Code : 55SAMJTJK002
฿22,000.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าจะเข้ผ้าร่มบุฟองน้ำ JaKa Bag Deluxe 55inch
กระเป๋าจะเข้ผ้าร่มบุฟองน้ำ JaKa Bag Deluxe 55inch
Code : 55SAMJTBG001
฿880.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ไม้ดีดจะเข้ไม้ชิงชัน JaKa Pick Rosewood
ไม้ดีดจะเข้ไม้ชิงชัน JaKa Pick Rosewood
Code : 55SAMJTDJ001
฿250.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ไม้ดีดจะเข้เขาสัตว์ JaKa Pick Horn
ไม้ดีดจะเข้เขาสัตว์ JaKa Pick Horn
Code : 55SAMJTDJ002
฿550.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขาจะเข้ไม้ JaKa Table Leg
ขาจะเข้ไม้ JaKa Table Leg
Code : 55SAMJTLJ001
฿120.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลูกบิดจะเข้ไม้ขนุน JaKa Jackfriutwood Tuning Key
ลูกบิดจะเข้ไม้ขนุน JaKa Jackfriutwood Tuning Key
Code : 55SAMJTBJ002
฿220.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลูกบิดจะเข้ไม้สัก JaKa Teakwood Tuning Key
ลูกบิดจะเข้ไม้สัก JaKa Teakwood Tuning Key
Code : 55SAMJTBJ001
฿250.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
รางไหมจะเข้ Rang Mai JaKa
รางไหมจะเข้ Rang Mai JaKa
Code : 55SAMJTRJ001
฿250.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขาเหล็กพันสายจะเข้ JaKa String Pillar
ขาเหล็กพันสายจะเข้ JaKa String Pillar
Code : 55SAMJTTJ002
฿350.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
โต๊ะจะเข้ทองเหลือง JaKa Brass Table
โต๊ะจะเข้ทองเหลือง JaKa Brass Table
Code : 55SAMJTTJ001
฿450.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายจะเข้เอกสายไหม JaKa Eak Silk String
สายจะเข้เอกสายไหม JaKa Eak Silk String
Code : 001JAKA01
฿98.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายจะเข้ทุ้มสายไหม JaKa Toom Silk String
สายจะเข้ทุ้มสายไหม JaKa Toom Silk String
Code : 001JAKA02
฿98.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายจะเข้ทองเหลือง JaKa Brass String
สายจะเข้ทองเหลือง JaKa Brass String
Code : 85SAMJTSJ002
฿50.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายจะเข้เอกสายไนล่อน JaKa EaK Nylon String
สายจะเข้เอกสายไนล่อน JaKa EaK Nylon String
Code : 85SAMJTSJ003
฿45.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายจะเข้ทุ้มสายไนล่อน JaKa Toom Nylon String
สายจะเข้ทุ้มสายไนล่อน JaKa Toom Nylon String
Code : 85SAMJTSJ001
฿45.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
หย่องไม้รองสายจะเข้ JaKa Bridge
หย่องไม้รองสายจะเข้ JaKa Bridge
Code : 55SAMJTYJ001
฿180.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
นมจะเข้ไม้ JaKa Nom Wood
นมจะเข้ไม้ JaKa Nom Wood
Code : 55SAMJTNJ001
฿850.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซึงโปร่งไม้สัก Seung Acoustic Teakwood 8x33inch
ซึงโปร่งไม้สัก Seung Acoustic Teakwood 8x33inch
Code : 55SAMZOZO005
฿4,850.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซึงโปร่งไม้สัก Seung Acoustic Teakwood 10x40inch
ซึงโปร่งไม้สัก Seung Acoustic Teakwood 10x40inch
Code : 55SAMZOZO003
฿5,980.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซึงโปร่งไม้สัก Seung Acoustic Teakwood 12x45inch
ซึงโปร่งไม้สัก Seung Acoustic Teakwood 12x45inch
Code : 55SAMZOZO004
฿6,950.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซึงโปร่งไม้ขนุน Seung Acoustic Jackfruitwood 8x33inch
ซึงโปร่งไม้ขนุน Seung Acoustic Jackfruitwood 8x33inch
Code : 002SUENG01
฿2,500.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซึงโปร่งไม้ขนุน Seung Acoustic Jackfruitwood 10x40inch
ซึงโปร่งไม้ขนุน Seung Acoustic Jackfruitwood 10x40inch
Code : 002SUENG02
฿3,500.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซึงโปร่งไม้ขนุน Seung Acoustic Jackfruitwood 12x45inch
ซึงโปร่งไม้ขนุน Seung Acoustic Jackfruitwood 12x45inch
Code : 002SUENG03
฿4,500.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซึงโปร่งไฟฟ้าไม้สัก Sueng Electric Acoustic Teakwood 8x33inch
ซึงโปร่งไฟฟ้าไม้สัก Sueng Electric Acoustic Teakwood 8x33inch
Code : 55SAMZOZO002
฿5,450.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซึงโปร่งไฟฟ้าไม้สัก Sueng Electric Acoustic Teakwood 10x40inch
ซึงโปร่งไฟฟ้าไม้สัก Sueng Electric Acoustic Teakwood 10x40inch
Code : 55SAMZOZO006
฿7,200.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซึงโปร่งไฟฟ้าไม้สัก Sueng Electric Acoustic Teakwood 12x45inch
ซึงโปร่งไฟฟ้าไม้สัก Sueng Electric Acoustic Teakwood 12x45inch
Code : 55SAMZOZO007
฿7,500.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าซึงผ้าร่มบุฟองน้ำ Sueng Bag 600d Deluxe 37inch
กระเป๋าซึงผ้าร่มบุฟองน้ำ Sueng Bag 600d Deluxe 37inch
Code : 55SAMZOBG001
฿780.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าซึงผ้าร่มบุฟองน้ำ Sueng Bag 600d Deluxe 43inch
กระเป๋าซึงผ้าร่มบุฟองน้ำ Sueng Bag 600d Deluxe 43inch
Code : 55SAMZOBG002
฿800.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าซึงผ้าร่มบุฟองน้ำ Sueng Bag 600d Deluxe 49inch
กระเป๋าซึงผ้าร่มบุฟองน้ำ Sueng Bag 600d Deluxe 49inch
Code : 55SAMZOBG003
฿850.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
พิณโปร่งไม้ขนุน Phin Acoustic Jackfruitwood 80cm.
พิณโปร่งไม้ขนุน Phin Acoustic Jackfruitwood 80cm.
Code : 55SAMPNPN001
฿3,500.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
พิณไฟฟ้าไม้ขนุน Phin Electric Jackfruitwood 80cm.
พิณไฟฟ้าไม้ขนุน Phin Electric Jackfruitwood 80cm.
Code : 55SAMPNPF001
฿8,500.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
พิณโปร่งไฟฟ้า Phin Electric Acoustic Wood 80cm.
พิณโปร่งไฟฟ้า Phin Electric Acoustic Wood 80cm.
Code : 55SAMPNPF004
฿4,500.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
พิณเบสไฟฟ้า Phin Electric Bass Wood 115cm.
พิณเบสไฟฟ้า Phin Electric Bass Wood 115cm.
Code : 55SAMPNPF002
฿12,500.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าพิณโปร่ง/ไฟฟ้า ผ้าบุฟองน้ำ Phin 2in1Bag Deluxe 41inch
กระเป๋าพิณโปร่ง/ไฟฟ้า ผ้าบุฟองน้ำ Phin 2in1Bag Deluxe 41inch
Code : 55SAMPNBG001
฿550.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าพิณเบสผ้าร่มบุฟองน้ำ Phin Bass Bag Deluxe 48inch
กระเป๋าพิณเบสผ้าร่มบุฟองน้ำ Phin Bass Bag Deluxe 48inch
Code : 55SAMPNBG002
฿580.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระจับปี่ Krajab Bhee
กระจับปี่ Krajab Bhee
Code : 003KRAJABBHEE01
฿18,000.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ไหซองชุด4ใบ+ขาตั้ง HaiSong 4Pcs.+Steel Stand
ไหซองชุด4ใบ+ขาตั้ง HaiSong 4Pcs.+Steel Stand
Code : 55SAMHIHI001
฿6,500.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขาตั้งเหล็กไหซอง HaiSong Steel Stand
ขาตั้งเหล็กไหซอง HaiSong Steel Stand
Code : 55SAMHISH002
฿4,500.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลูกไหซอง Haisong
ลูกไหซอง Haisong
Code : 55SAMHIHI002
฿950.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าใส่ลูกไห1ใบ Haisong Bag
กระเป๋าใส่ลูกไห1ใบ Haisong Bag
Code : 003HAISONG01
฿480.-
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
บริการลูกค้า
แลนด์โก้
ติดต่อเรา
Tel : (+66)02-890-8434, (+66)02-890-8820
Fax : (+66)02-890-8580, (+66)02-890-8711
E-mail : landwin@landco-sportland.com
หุ้นส่วนทางธุระกิจ
Effortless Shopping