0
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีไทย

Online: 3 user(s)

landco-sportland myangel music carabao inter siamdontrithai
อังกะลุงมี 12 แบบให้เลือก

Date: 29-09-2012 Views: 21727
รหัสสินค้าชื่อสินค้าราคา
55SAMAGAL002อังกะลุงราวไผ่ลาย7คู่ANGKALUNG Krabok PaiLai7pairs SIAM14,500.-
55SAMAGAL001อังกะลุงราวไผ่ขาว7คู่ANGKALUNG Rao Paikaw7pairs SIAM12,000.-
55SAMAGAL003อังกะลุงราวไผ่ลาย9คู่ANGKALUNG Krabok PaiLai9pairs SIAM15,500.-
55SAMAGAB004อังกะลุงไผ่ลาย7คู่ANGKALUNG Krabok PaiLai7pairs SIAM6,500.-
55SAMAGAB005อังกะลุงไผ่ลาย9คู่ANGKALUNG Krabok PaiLai9pairs SIAM7,500.-
KM0138อังกะลุงกระบอกไม้ไผ่ 12 คู่ กระบอกลายแท้10,000.-
55SAMAGAB010อังกะลุงไผ่ลาย5คู่ANGKALUNG Krabok PaiLai5pairs SIAM4,700.-
55SAMAGAB001อังกะลุงไผ่ขาว7คู่ANGKALUNG Krabok PaiKaw7pairs SIAM6,000.-
55SAMAGAB002อังกะลุงไผ่ขาว9คู่ANGKALUNG Krabok PaiKaw9pairs SIAM7,000.-
KM0140อังกะลุงกระบอกไม้ไผ่ 12 คู่ รางไม้กระบอกลายเทียม9,000.-
55SAMAGAB003อังกะลุงไผ่ลายคัด7คู่ANGKALUNG Krabok PaiLai7pairs SIAM8,400.-
55SAMAGAB006อังกะลุงไผ่ลายคัด9คู่ANGKALUNG Krabok PaiLai9pairs SIAM10,800.-
คลิกเพื่อดูรูปขยาย
ราคา ฿4,700.00 - 15,500.00


หมวด: เครื่องประกอบจังหวะ
กลองแขกไม้ 2 หน้า
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กลองแขกไม้ 2 หน้า
รหัสสินค้า 55SAMDMKT004
ราคา 13,000.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
กรับพวง
มี 2 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กรับพวง
รหัสสินค้า 55SAMGPGP001
ราคา 1,100.-
มีสินค้า
กลองโทนชาตรี
มี 2 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กลองโทนชาตรี
รหัสสินค้า 55SAMDMTC002
ราคา 1,800.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
กรับคู่
มี 2 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กรับคู่
รหัสสินค้า 55SAMGPGS006
ราคา 1,200.-
มีสินค้า
กลองโทนไม้ประดู่
มี 2 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กลองโทนไม้ประดู่
รหัสสินค้า 55SAMDMTM007
ราคา 6,000.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
กลองโทนไม้
มี 2 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กลองโทนไม้
รหัสสินค้า 55SAMDMTM002
ราคา 1,800.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
กลองโทนดินเผา
มี 1 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กลองโทนดินเผา
รหัสสินค้า 55SAMDMPT001
ราคา 3,000.-
มีสินค้า
กลองทับโนรา กลองทับหนังตะลุง
มี 1 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กลองทับโนรา กลองทับหนังตะลุง
รหัสสินค้า 55SAMDMTB002
ราคา 4,500.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
กลองโทนเซรามิก
มี 1 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กลองโทนเซรามิก
รหัสสินค้า 55SAMDMCM001
ราคา 5,500.-
มีสินค้า
กลองรำมะนารำตัด
มี 1 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กลองรำมะนารำตัด
รหัสสินค้า 55SAMDMRN002
ราคา 1,400.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
กลองรำมะนากระทุ้ง (กลองยาว)
มี 1 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กลองรำมะนากระทุ้ง (กลองยาว)
รหัสสินค้า 55SAMDMRT010
ราคา 1,600.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
กลองรำมะนา (หมุดแม็ก)
มี 1 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กลองรำมะนา (หมุดแม็ก)
รหัสสินค้า 55SAMDMRN008
ราคา 1,000.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
กลองรำมะนา (ร้อยเชือก)
มี 1 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กลองรำมะนา (ร้อยเชือก)
รหัสสินค้า 55SAMDMRN019
ราคา 1,000.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
เฉพาะขาตั้งกลองรำมะนากระทุ้ง
มี 1 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า เฉพาะขาตั้งกลองรำมะนากระทุ้ง
รหัสสินค้า 55SAMDMSD001
ราคา 1,800.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
ระฆังสามเหลี่ยม
มี 3 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า ระฆังสามเหลี่ยม
รหัสสินค้า 55SAMRTRS002
ราคา 270.-
มีสินค้า
ฉาบลงหิน
มี 12 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า ฉาบลงหิน
รหัสสินค้า 55SAMCBCH003
ราคา 800.-
มีสินค้า
ฉาบทองเหลือง
มี 12 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า ฉาบทองเหลือง
รหัสสินค้า 55SAMCBCT009
ราคา 400.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
ระฆังทองเหลือง
มี 12 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า ระฆังทองเหลือง
รหัสสินค้า 55SAMRTRT002
ราคา 1,300.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
โหวด
มี 3 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า โหวด
รหัสสินค้า 55SAMVLVL001
ราคา 500.-
มีสินค้า
ฉิ่งทองเหลือง
มี 3 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า ฉิ่งทองเหลือง
รหัสสินค้า 55SAMCHCY001
ราคา 300.-
มีสินค้า
ฉิ่งทองลงหิน
มี 4 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า ฉิ่งทองลงหิน
รหัสสินค้า 55SAMCHCH003
ราคา 680.-
มีสินค้า
ฆ้องโนรา
มี 4 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า ฆ้องโนรา
รหัสสินค้า 55SAMKNNT001
ราคา 5,500.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
ฆ้องโหม่งหนังตะลุง
มี 4 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า ฆ้องโหม่งหนังตะลุง
รหัสสินค้า 55SAMKNNT002
ราคา 5,500.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
เฉพาะไม้ตีโหม่ง
มี 4 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า เฉพาะไม้ตีโหม่ง
รหัสสินค้า 55SAMHMSM003
ราคา 300.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
โหม่งทองลงหินและขาตั้งโหม่ง
มี 19 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า โหม่งทองลงหินและขาตั้งโหม่ง
รหัสสินค้า 55SAMHMGH002
ราคา 900.-
มีสินค้า
กระจังโหม่ง + 3 ลูก
มี 19 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า กระจังโหม่ง + 3 ลูก
รหัสสินค้า 55SAMHMJM002
ราคา 38,000.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
หนังสือโน๊ต
มี 13 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า หนังสือโน๊ต
รหัสสินค้า 55MUBBKND005
ราคา 95.-
มีสินค้า
ชุดโปงลาง
มี 13 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า ชุดโปงลาง
รหัสสินค้า 85SAMPLPL004
ราคา 8,000.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว
อังกะลุง
มี 13 แบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า อังกะลุง
รหัสสินค้า 55SAMAGAL002
ราคา 14,500.-
ขออภัย สินค้าหมดขั่วคราว

เพื่อการแสดงผลที่ดีของเว็บ สยามดนตรีไทย คุณควรอัพเดท Browser ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
| หน้าแรก | วิธีการสั่งซื้อสินค้า | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสารกิจกรรม | ติดต่อเรา |
Copyright©2018 siamdontrithai.com